Gitaarschool de Gitarist
4 Gratis gitaarlessen + gitaar Arnhem Cuijk Vierlingsbeek

Prijzen en Voorwaarden

 De tarieven zijn gebaseerd op de landelijke tarieven die zijn vastgesteld voor gediplomeerde docenten.

Het lesgeld wordt per schooljaar of in 3 termijnen betaald. Bij instroom tijdens het schooljaar worden alleen de resterende lessen tot aan de zomervakantie berekend. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Tussentijds stoppen is geen probleem, dan worden de resterende lessen verrekend.


 2022/2023

De tarieven per les
Gezinskorting:

Een Gezinskorting wordt automatisch berekend: 5% op de tweede aanmelding en verder

Reductieregeling:

Gemeente Cuijk hanteert de Reductieregeling. Deze is bedoeld voor mensen met een uitkering of minimum inkomen. Neem voor meer informatie contact op met gemeente Cuijk

Voor Vierlingsbeek en Boxmeer wordt de stimuleringsregeling gehanteert. Deze is bedoeld voor mensen met een uitkering of minimum inkomen. Neem voor meer informatie contact op met gemeente Boxmeer

Regio Arnhem werkt met de Gelrepas. Deze vergoed grotendeels de gitaarlessen

Ook kan er een beroep worden gedaan op www.jeugdfondssportencultuur.nl  Deze kunnen ook bijspreken als het financieel niet haalbaar is om de lessen of het instrument te vergoeden

Voorwaarden: 

1.   De leerling wordt  geacht over  voldoende studietijd en  een  instrument te beschikken en  de  lessen zo min  mogelijk  te verzuimen. Bij verhindering dient de administratie z.s.m.,  graag vóór 11.00 uur, met opgaaf van reden, hiervan  in kennis te worden  gesteld. 

2.   Bij ziekte van de docent  komen de eerste twee lessen te vervallen.  Voor de volgende  lessen wordt getracht voor vervanging te zorgen.  Als vervanging niet mogelijk  is wordt het lesgeld vanaf de vierde niet genoten les per schooljaar gerestitueerd 

3.   De (her)inschrijving van jaarcursussen geldt  voor een  heel  schooljaar, dat loopt van 1 augustus t/m  31 juli. De lesgelden hebben betrekking op het gehele schooljaar.

4. Bij inschrijving in een lopend schooljaar worden de lessen berekend op het moment van inschrijving. 

5.    Bij het niet tijdig voldoen van de nota worden  porto-  en administratiekosten doorberekend. 

6.   Leerlingen onder de 21 jaar dienen het aanmeldings/wijzigingsformulier door ouder/verzorger/voogd te laten ondertekenen. 

7.  Gitaarschool ‘De Gitarist’ maakt regelmatig beeldmateriaal van lessituaties en  activiteiten, dat  gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij foto's/films publiceren waarop  u of uw kind staat afgebeeld, dient u dit (bij uw inschrijving)  schriftelijk kenbaar te maken.   De school  draagt  geen  verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal, dat door derden is gemaakt en geplaatst wordt op het internet.

8. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

logo_gelrepas
logo_jeugdfonds
OIP
E-mailen
Bellen